YESTA MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.


Uluslararası Yeşil Bina Sertifikalarına Bir Bakış

Yayınlanma tarihi : 29.04.2016

Türkiye İçin Bir Yeşil Bina Sertifikası Oluşturmak İçin Yol Haritası

Dr. Duygu Erten

Çevre Dostu Binalar Derneği, Başkan Yardımcısı, İstanbul, Türkiye

derten@msn.com

Kirk Henderson

ABD Fullbright Bursiyeri, İstanbul, Türkiye

kirkmhenderson@gmail.com

Bilge Kobas

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlik Fakültesi, Yüksek Lisans Ögrencisi, İstanbul, Türkiye

bilgekobas@yahoo.com

Giriş

Bina Endüstrisinin tüm paydaşları çevre problemlerini çözme yoluna baş koyduklarını binalarını daha çevre dostu yaparak ve gönüllü başvurdukları sertifika sistemleri aracılığıyla çevre dostu standartlara uygunluklarını gösteriyorlar. Yapı sektörünün sosyal sorumluluk anlayışı,  sektörde tüm paydaşların; binaların çevresel standartları kullanarak yapılmasını talep etmesine neden oluyor. Bu makalenin amacı, bu çevresel standartların yaklaşımlarını inceleyerek Türkiye’de bu sistemlerin en etkin şekilde kullanılması için gerekli azami şartları araştırmaktır. Yazarlar, Türkiye için özgün bir Yeşil Bina sertifikası oluşturmanın gerekip, gerekmediği konusunda bir tartışma başlatmayı hedeflemektedirler.  Yaptıkları araştırmanın sonucunda Türkiye’nin dünyada yaygın olarak kullanılan sistemleri inceleyerek ve bu sistemlerde eleştirilen kriterleri düzelterek, sürdürülebilirlik ilkeleriyle daha çok örtüşen bir sertifika sistemi oluşturmasını tavsiye ederler.

GİRİŞ

İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler ve insanların bu alanda bilinçlenmesi her sektörü sera gazı salımlarını düşürmek için yaratıcı çözümler üretmeye itiyor.  İnşaat sektörü iklim değişikliğiyle mücadele için dünyada her yerde yeşil dönüşüme girmiştir.

Dünyada gönüllü olarak kullanılan birçok yeşil bina standardı ve sertifikası mevcuttur.  Bunlardan en fazla kullanılanlar GBC (Green Building Challenge), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), GREENSTAR (LEED ve BREEAM kriterleri incelenerek,  Avustralya Yeşil Bina Konseyi tarafından oluşturuldu), BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability), SBtool (Sustainable Building Tool-Canada), ECO-QUANTUM (simülasyon bazlı bir model), ECOPROFILE (var olan ofis binaları için), LCAid (Yasam döngüsü analizine dayalı ), ve CASBEE (Japon’ların devlet destekli oluşturulan sertifikası).

Kuzey Amerika’nın soğuk bölgelerinden, Doğu Avrupa’ya, dört mevsimi yasayan Akdeniz ülkelerinden nemli ve sıcak Dubai’ye ve Japonya’nın değişken iklimine kadar bu sertifika sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası şirketler bu sertifika sistemlerini şirketlerin çıkış kültürlerine bağlı kalarak yaygınlıkla kullanmaktadır.  Çeşitli değil, global bir standart dünyanın her yerinde tasarımcıları arasındakoordinasyon ve rotasyon yapan şirketlerin çok daha isine gelecek ve daha etkin olacaktır. Ancak, yeşil global bir standart su anda her bir ülke gerçeğine bakıldığında, iklim farklılıklarından, malzeme yeterliliği ve coğrafya faklılıklarına, enerji üretiminden, kültürel adaptasyona ve hukuki alt yapıya kadar farklılıklar göstermektedir. Bu nedendendir ki, bu sertifika sistemleri farklı bölgeler ve ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanmamış ve önkoşul kriterleri yerel durumları temsil etmemektedir.

Bu makalede size, en yaygın kullanılan sertifika sistemleri olan LEED, BREEAM, CASBEE, GREENSTAR ve SBtool’un detaylı bir karşılaştırmasını özetledik. Daha sonra dünyada en yaygın olarak kullanılan LEED ve BREEAM sertifikalarına yoğunlaşarak bunların Türkiye’de uygulanırken nasıl değişikliklere uğramaları gerektiğini tartıştık. Bu çalışmalarımıza benzer çalışmalar birçok ülkelerde paralel olarak yapılmaktadır.  Mesela, BRE-Global 2008’de PAN-EU BREEAM adında yeni bir sertifika sistemi oluşturdu.  Bu sertifika,  İngiliz kökenli BREEAM sistemini birçok ülkenin yerel parametrelerine adapte ediyor. (Sistemin yeniliği bu sertifikanın ne kadar etkin olduğu konusunda herhangi bir yorum yapamamamıza neden olmaktadır).

Karşılaştırma: LEED ve BREEAM Yeşil Binaların yapılmasında ve tanınmasında dünyada en çok tanınan, kullanılan ve en detaylı  “yeşil” bina sertifika sistemleridir.   Her iki sistemde yeşil binaların tanımlanması için, odit gerektiren bir dizi kriterler listesi oluşturmuştur. Bu bağlamda, bu sistemler büyük ölçüde aslında hem yeşil binaların algılanmasında farkındalığın yaratılması hem de çoklukla kullanılarak sürdürülebilirliğin temel kriterini sağlayan binaların tanınmasına neden olmaktadır.

Bu sistemlerin adaptasyonunun ve Türkiye’ye uygun hale getirilmesinin hem çevresel  hem politik bakımdan ne kadar geçerli olduğunun kararı kritiktir. Sertifika oluşturma hususunda, LEED ve BREEAM güvenilir bir yol haritası sunmaktadır. Ancak, bu sertifikaların var olan durumlarıyla, Türkiye’nin yapı sektörüne tesirleri minimum olacaktır. İngiltere ve ABD’de oluşan ve olgunlaşan bu sertifika sistemleri kendi çıktıkları ülkelerin bina endüstrilerinin güçlü taraflarına uygun olarak hazırlanmışlardır.  Daha yeni yeni uluslararası farklılıkların gerçeklerini göz önüne alarak kriterlerini iklim, kaynak yeterliliği ve yerel inşaat sektörlerine göre adapte etmeye başlamışlardır.

Bu bölüm LEED ve BREEAM’in Türkiye’de uygulanmasında bu iki sistemin güçlü taraflarını aynı zamanda aşması gereken engelleri değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yukarıda saydığımız sebeplere ek olarak LEED ve BREEAM üzerine yoğunlaşmamız ve bu iki sistemi karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye çalışmamız bu sistemlerin dünyada kabul gören global marka değeridir. Ayrıca bu çalışmalar oluşturulacak Türk sertifika sistemi için birer yol gösterici olacaklardır.  Türk Yeşil Bina Sertifikası sistemi, Türk İnşaat Sektörünün gerçeklerini göz önüne alarak,  en azından kısa vadede global sistemlerin çevresel faydalarına benzer faydalar yaratmalı ve pazar uygulanabilirliği olmalıdır.

LEED’in ABD’de, BREEAM sisteminin İngiltere’de benimsendiğinden daha fazla benimsendiği algılanmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi bu sistemlerin yönetilme şeklidir. BREEAM sertifikası ikiye ayrılır İnterim design (Tasarım) sertifikası ve Post Construction Review (final) sertifikası. Tasarım sertifikasını almak için denetçinin projeye başından dahil olması gerekir.  BREEAM assessorünün denetleme görevininyanında tasarım ekibine yardımcı olma ve kriterlerin tasarıma entegrasyonunda yol gösterici bir rolü vardır. Bunun ile birlikte BREEAM denetçisi tasarım ekibinden biride olabilir ancak bunun yaratacagi sorunlar olabilir.

LEED AP’nin de surecinin başından tasarımın içinde yer alması önerilir. Profesyonel olarak LEED AP sertifikası alma sureci, LEED için daha kolay olup, kişinin kendi çalışarak gireceği ve sınav çıkışında sonucu öğrenebileceği bir test sınavına bağlıdır. (Haziran 2009’de LEED’in yeni versiyonu için değişiklikler uygulamaya konulacaktır).  BREEAM denetçisi olmak için BRE-Global’in kendi verdiği eğitimleri almak, eğitimler sonunda verilen testi geçirmek ve daha sonrasında üç ay içinde ödev olarak verilen projeleri tamamlayıp, BRE-Global’a teslim etmek ve cevap verme surecinin beklemeyi gerektiriyor.

Türkiye’ye bu sistemleri adapte ederken binaların performanslarının ölçülmesinin sürekliliği ve bunun uluslararası enerji değerlendirme sistemlerine göre adapte edilmesi kritik önem taşımaktadır. Var olan haliyle, LEED ve BREEAM değerlendirmelerini binaların içine yerleşilmeden var olan parametrelere dayandırmaktadır. Söz gelimi,  bina içine yerleşildikten sonraya bağlı olan LEED kredisi, bina performansını bu yerleşmeden bir yıl sonra ölçümlenecek şekilde kontrat yapmaya yöneltmektedir.  BREEAM ise su anda standartlarını binanın tüm yasam döngüsü suresince bina operasyonunun etkin bir şekilde teyit edilmesi üzerine kurgulamaya çalışmaktadır.  BREEAM’in yaklaşımı uzun dönemli enerji tüketiminin azaltılması için kritik önem taşımaktadır.

BREEAM ayrıca enerji alanındaki şartlarını Avrupa Birliğinin enerji performans sertifikası  (EPC) sistemine uyarlamaya çalışmaktadır.  Bu yolla, BREEAM puanlarını standart EPC analizi sonuçlarına uygun olarak vermekte ve böylelikle sektörde binaların enerji performanslarını ölçmeyi yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.  LEED’de bir enerji modeli kullanmayı önerir ancak sektörde kullanıcıya bağlı olarak değişik metotlar kullanılmaktadır. Türkiye’de yeni çıkan Enerji yasası belli bir metrekareden büyük binalarda Enerji Performans Sertifikası almayı mecbur kılmıştır. Buradan yola çıkarak BREEAM’in enerji alanında koyduğu kriterler, Türk sertifika sistemi için adaptasyonunu için daha geçerli olduğunu işaret etmektedir. Bu kanuna rağmen,  hem BREEAM sertifikasının kullanımı hem EPC konusunda Türkiye’de uygulama alanında henüz çok yol alınması gerekmektedir.

Ayni zamanda, LEED tasarım ekibine çok yüksek seviyede bir standartlaştırma sunmakta ve bu da LEED’in pratik olarak uygulanmasını kolay kılmaktadır.   LEED’in referans kitapçığı LEED AP’lerin konuyla ilgili bilgi dağarcıklarını genişletmek ve derinleştirmek için çok faydalı bir referanstır. BREEAM’de online kaynaklar sunmaktadır ancak denetçi tasarım suresinde bağımsız bir duruş sergilemektedir.  Meşruluğun ve sorumluluğun bu iki sistemin temel taşları olduğundan yola çıkarak, standart materyaller kullanmanın Türkiye’de sertifika sistemi oluşturma ve kullanma dönemindeki şeffaflık çabalarını sonuca ulaştıracaktır.

  1. Sosyal ve Ekonomik Faktörler

Sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal (Triple Line Approach) parametrelerinin entegre olmasını öneren yaklaşım yaygındır.  LEED ve BREEAM bugüne kadar sistematik ekonomik ve sosyal faktörleri entegre etmedikleri için eleştirildiler. Ancak göz önünde bulundurulması gereken bir konu bu sertifika sistemlerinin sadece çevresel etkiye yoğunlaştıklarıdır. Yukarıda saydığımız diğer faktörleri sertifika sisteminin içine almak bu sistemlerin çevreye az zarar vermeye odaklanmış etki alanlarını küçültebilir.

Diğer taraftan, ulaştırma ve ekoloji (bina ölçeğinin dışında kaldıkları halde),  yeşil bina sistemine entegre edilmeyi basarmış faktörlerdir ama bu faktörler sertifika sistemine dahil edildiğinde, daha da fazla sera gazi azalımına gidilmiş ve buda yeşil bina inşa etmemizin asil nedeni olan sera gazi azaltma hedeflerimizle bire bir örtüşmüştür.  Çevresel faktörler bir bilime dayalıdır ancak sosyal ve ekonomik faktörler yargıya dayalıdır.  Bundan dolayı sosyal ve ekonomik faktörlerin sertifika sistemine dahil edilmesi vekil indikatörler gerektirir. Eğer dahil edilebilirlerse, ekonomik varsayımlar mutlaka ekonomik değer ve kalkınmanın maliyetini göz önüne almalıdır.

  1. Çevre Dostu Binalar Derneğinin bu Süreçteki Yeri ve Türkiye İçin Bir YEŞİL BİNA Sertifika Sistemi Geliştirme Üzerine Öneriler

Ekim 2007’de kurulan Cevre Dostu Binalar Derneği, Dünya Çevre Dostu Binalar Derneği şemsiyesi altında bir Konsey olma amacıyla kurulmuş ve Türk sertifika sisteminin oluşturulmasında uzmanları bir araya getiren ve bu alanda bir yönetim organı olmayı hedeflemiştir.  Ocak 1 2009’da, Türkiye’de 4 LEED AP, ve 2 BREEAM  sertifikalı profesyonel bulunmaktaydı. Bu market henüz çok yenidir ve Konsey olma yolundaki derneğin öncelikli amacı ise diğer STKlar, akademi, kamu ve özel sektör ortaklıklarıyla yeşil bina uzmanlarının sayılarının artısına olanak verecek çalışmalar yapmaktır.

Türkiye’de ki bölgesel iklim değişikliklerini göz önüne almak için;  kategorilere göre yüzde oranlarına dayalı bir kriterler sistemi hazırlanmalıdır çünkü yerel faktörler toplamda önemli farklılıklara yol acar. Yerel is yapış şekilleri, devletin süreçleri ve kültürel faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Türkiye’de Pan-EU BREEAM bir takim değişikliklerle adapte edilebilir.  BREEAM tasarım danışmanı gibi farklı bir pozisyon oluşturup, bu danışmanı tasarım surecine dahil edilebilecek bir görev paylaşımına gidilebilir. Bu da LEED AP’nin tasarım sırasındaki görevine karşılık gelen bir görevdir. Böylece BREEAM tasarım danışmanı ve BREEAM denetçisi projenin iki ayrı bölümünde-tasarım ve inşaat sırasında görev alırlar. Menfaat çatışması yaratmaması acısından bu iki görevin ayrı kişiler tarafından yapılması gerekir. Yine de LEED’in sınav geçme sistemi ve kaynaklara erişim yolunu kolaylaştırmış olmasından dolayı, Türkiye marketinde varlık göstermesinin yükselişi daha kolay olabilir. Buradan yola çıkarak bir sivil toplum örgütü olan CEDBIK LEED ve BREEAM’i Türkiye koşullarına adapte etmek girişimlerine başlamıştır.

  1. Sonuçlar

Bu makale dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifika sistemlerini inceleyerek bu sistemlerin yaklaşımlarını özetler ve Türkiye’de bu standartların etkin olarak kullanılabilmesi için varılan minimum standartları tartışır.  Yazarlar Türkiye’nin kendi sertifika sistemini oluşturması gerekliliği üzerine bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadırlar. Sonunda, Türkiye’nin sürdürülebilirlik ilkeleriyle daha paralel ve iklim değişikliğinin önüne geçebilecek is yapış sekilerliyle daha çok bağlantılı bir sistem geliştirmesini ve bu sisteme talebin daha çok olması için, sistemin Türkiye’de ki deprem koşulları göz önüne alınarak deprem parametrelerice eklenmesini tavsiye ederler.

Ayni zamanda, Türkiye’de farklı iklim bölgelerinde “yerel bölgelerde düzenleyici etkileri” görmek adına yapılan binayı farklı sertifika sistemlerine başvurarak çalışmayı önerirler. Böylelikle çıkarılacak sonuçlardan, Türkiye marketine, iklimine, sosyal koşullara, devlet isleyişine ve başka yerel durumlara uygun bir sistem oluşturmayı önerirler.  Yaygın olarak kullanılan LEED, BREEAM ve CASBEE iyi bir başlangıç yol haritası çizebilir ancak bu sistemlerin yerel koşullara adaptasyonu gerekmektedir.  BRE-Global’in yeni oluşturduğu ve yerel parametreleri göz önüne alan sistem Türk sertifika sistemi hazırlık surecinde bir başlangıç olarak adapte edilebilir.

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Açık Ad

Kısaltma

Köken

Öncelikler

Veri Gereksinimleri

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

(Bina Çevresel Etkinliği için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi)

CASBEE

Japan Green Building Council/Japan Sustainable Building Consortium (Japonya Yeşil Bina Konseyi /Japonya Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu) 2001’den beri sistem üzerinde çalışmaktadır. Bu kurum CASBEE sistemini sürekli olarak geliştirip yenilemektedir. 2005’te sertifikasyon vermeye başlamışlardır.

(1) Enerji etkinliği (2) Kaynak etkinliği (3)Yerel çevre (4) İç mekan

Bu dört alan, Japonya’da ve ülke dışında zaten mevcut olan değerlendirme araçlarının hedef alanları ile büyük ölçüde aynıdır, ancak tam olarak aynı kavramları temsil etmedikleri için hepsini aynı temelde ele almak zordur.

Q (Kalite): Bina Çevresel Kalitesi & Performansı:
“kuramsal kapalı alan (özel mülk) dahilinde bina kullanıcılarının yaşam konforundaki iyileşme”yi
ölçer.

L (Yükler): Bina Çevresel Yükleri:
“çevresel etkinin, kuramsal kapalı alanın dışına (kamusal alan) taşan olumsuz özellikleri”ni ölçer.

BRE

Environmental Assessment Method

(Çevresel Değerlendirme Metodu)

BREEAM

BREEAM, İngiltere’deki yeni konut dışı binaların sürdürülebilirliğini ölçen bir araç olarak 1990’da oluşturuldu [1]. Sistem, devamlı olarak İngiliz bina düzenlemeleri ile uyum içinde güncellendi ve 1 Ağustos 2008 tarihinde önemli bir yenilemeden geçerek BREEAM 2008 adını aldı [2].

 

İnşaat kayıtları
Mimari çizimler/diyagramlar
Mühendis hesaplamaları
Enerji modeli raporu/Enerji Performansı sertifikası
Proje hakkında yazılı açıklamalar

Şantiye ziyaretleri
Doldurulmuş BREEAM dokümanları

Leadership in Environmental and Energy Design

(Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik)

LEED

1994’te USGBC ve NRDC tarafından  kuruldu. Mutabakata dayalı, geniş spektrumlu, gönüllü bir teşebbüs. Düzenli olarak yenilenir ve gereksinimler güçlendirilir.

Fiziksel çevre, Toplum, Ulaşım, Isı adaları, Işık kirliliği, Su kullanımı, Kanalizasyon, Enerji etkinlik, GHG (Sera gazı) emisyonları, İşletmeye alma (Commissioning), Yeşil enerji, Malzemeler, Atık, Hava kalitesi, Taze hava, Nicelik, Kullanıcı konforu

İnşaat kayıtları
Mühendis hesaplamaları
Enerji modeli raporu
Proje hakkında proje sahibi veya projeyi geliştiren kişi tarafından yapılan yazılı açıklamalar
Proje çizim ve diyagramları

Sustainable Building Tool

(Sürdürülebilir Bina Aracı)

SBTool

SBTool, önceki ismiyle GBTool, binaların çevresel ve sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek için tasarlanmıştır.

SBTool, bir düzineden fazla takımdan oluşan bir grup tarafından 1996’dan beri geliştirilmekte olan Green Building Challenge (GBC) adlı değerlendirme metodunun yazılım uygulamasıdır.

GBC süreci Natural Resources Canada (Kanada Doğal Kaynakları) tarafından başlatılmış, ancak 2002 yılında sorumluluk International Initiative for a Sustainable Built Environment’a (iiSBE) devredilmiştir.

 

Çizimler/Diyagramlar
Şartnameler
Enerji modeli raporu

Yazılı açıklamalar

İnşaat kayıtları

Tüketim kayıtları (Su, yakıt, vs)

Doldurulmuş SBTool dokümanları

Green Star

Green Star, Avustralya’daki binalar için gönüllü bir çevresel değerlendirme sistemidir. 2003’te Avusturalya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürürlüğe koyulmuştur.

 

Çizimler

Şartnameler
Malzeme bilgileri
Proje zaman çizelgesi
Tasarım niyeti dokümanı
Atık yönetim planı

Üçüncü parti dokümanlarının kopyası
Proje kontratı

Proje hakkında yazılı açıklamalar

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

(Bina Çevresel Etkinliği için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi)

 

CASBEE araştırma ve geliştirmesi, Japonya Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın desteği ile sanayi, devlet ve akademi arasında bir işbirliği çerçevesinde yürütülmüştür. Yeni kurulmuş Japan Sustainable Building Consortium (Japonya Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu) ve ona bağlı alt komiteler CASBEE’nin genel yönetiminden sorumlu iken, sekreterlik Institute for Building Environment and Energy Conservation (Bina Çevresi ve Enerji Korunumu Kurumu) dahilindedir.

 

CASBEE-NC (New Construction; Yeni Yapı) dokümanının yapısı

Sistemi işletmek için, değerlendirme uzmanı (assessor) her tasarım aşamasında iki değerlendirme formu doldurur: Ana Sayfa ve Sonuç Sayfası.

Her değerlendirme kalemi için değerlendirme sonuçları Sonuç Sayfası’nda Q; Bina Çevresel Kalitesi & Performansı ve LR; Bina Çevresel Yüklerinin Azaltılması değerleri olarak verilir. Burada LR göstergesi, L: Bina Çevresel Yükleri’nin kendisini değil,  kuramsal sınırların dışına taşan bina çevresel yüklerinin azaltılması performansını temsil edecek şekilde değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuç Sayfası temel olarak bir binanın CASBEE ile yapılan değerlendirmesinin sonucunu gösterir. Ağırlıklı puanlama sistemi kullanılır.

 

Açık Ad

İdari Altyapı

İdari Süreç

Geçerlilik Kriterleri

Puanlama / Ağırlık Sistemleri

BRE Environmental Assessment Method

(Çevresel Değerlendirme Sistemi)

BRE Küresel “Sürdürülebilirlik Kurulu”, BRE’nin yönetmeliklerini, yayınlarını, standartlarını ve “yeşil binalar”, enerji, atık, sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki sertifikasyon planlarını denetler.

Mevcut standartlar ve planlar BREEAM, EcoHomes, Environmental Profiles ve ISO 14001’i içerir.

Kurul bu konuları gözden geçirmek için yılda üç kez toplanır.

BREEAM yönetmeliği, dokümanları ve referansları

BREEAM değerlendirme uzmanları (assessor)

Değerlendirme uzmanı, BRE tarafından ortalama 1,500 sterlinlik bir ücret karşılığı eğitilir.

BRE, BREEAM sistemini yöneten bir İngiliz organizasyonudur.

BREEAM değerlendirmesine başvuran tüm binalar, sertifikalı bir BRE değerlendirme uzmanının tam hizmetine ihtiyaç duyar. Değerlendirme uzmanı binanın BREEAM kriterlerine  uyduğunu gösteren bütün proje bilgisini toplar. Uzman, tasarım aşamasına ve proje yönetimine de destek verebilir. BRE çalışanları değerlendirme uzmanı tarafından teslim edilen bilgiler üzerinde iki denetim gerçekleştirir.

BRE as-built projenin tasarım kriterlerine uyduğundan emin olmak için Saha Denetimi yapma seçeneğini kullanabilir. (denetleme uzmanı sertifikasyonu)

Bilgi toplama ve etüdün iki aşaması vardır: Tasarım ve inşaat.

BRE projenin derinlemesine denetimini de gerçekleştirebilir. İngiltere dışındaki her türlü proje, yerel yasaların BREEAM kriterlerine denk olduğunu gösteren bir ön yeterlilik denetlemesinden geçmelidir.

LEED’in aksine, ağırlıklı bir puanlama sistemi kullanılmaktadır.

Elde edilebilecek muhtemel sonuçlar:
Pass (Geçer)
Good (İyi)
Very Good (Çok iyi)
Excellent (Mükemmel)
Outstanding (Seçkin)

Leadership in Environmental and Energy Design

(Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik)

USGBC bir şemsiye organizasyondur. LEED Technical Committee (Teknik Komite) ve LEED Steering Committee (İcra Komitesi).
Her LEED projesinde sertifikalı bir LEED AP (Accredited Professioanl) bulunması gerekmektedir. Green Building Certification Institute (Yeşil Bina Sertifikasyon Kurumu), LEED AP Sertifikasyonunu 300$-400$ olarak ücretlendirilir.
Her LEED binası tipi, 150$-200$’lık ayrı bir kılavuz gerektirir.
Dokümanların tamamlanmasının ardından, onaylanma süreci 6 ay sürebilir.

LEED AP proje süresince tasarım takımından gelen kaynakları düzenler. LEED Referans Kılavuzu ve USGBC internet sayfasından bulunabilen kaynaklar gerekli bütün kuralları içerir. İşlem bittiği zaman, bütün dokümanlar toplanır ve internet üzerinden USGBC’ye teslim edilir. Gözden geçirme sürecinde düzeltmeler yapılabilir ve bu süreç 6 ay alabilir. Yorumlar detaylı ve tekniktir.

Veri toplama işlemi kolayca tasarım ve inşaat aşaması olarak ayrılabilir. Saha denetlemesi yoktur.

Her kredi bir puan alır. Projenin aldığı puanın düştüğü aralığa gore sertifika alınır. Farklı bina tipleri için aralıklar ve alınabilecek toplam puanlar farklıdır. Alınabilecek sertifikalar şunlardır:

Platinum
Gold
Silver
Certified

Açık Ad

İdari Altyapı

İdari Süreç

Geçerlilik Kriterleri

Puanlama/Ağırlık Sistemleri

Sustainable Building Tool

(Sürdürülebilir Bina Aracı)

iiSBE HQ (International Framework Committee)
Yerel iiSBE takımları
Değerlendirme uzmanları

iiSBE HQ (Merkez) SBTool dokümanlarını sağlar.
Yerel iiSBE A dosyasındaki içerik, bağlam, ağırlıklar (weight) ve referans noktalarını (benchmark) belirler. Tasarım ekibi, B dosyasında projenin temel ve detay özelliklerini tanımlar. Simülasyonlar ve diğer dış hesaplamalar bu aşamada yapılır.

Tasarım ekibi performans hedeflerini ve resmi değerlendirme değerlerini C dosyasına girer.

Bağımsız bir değerlendirme uzmanı (assessor) C dosyasındaki değerlendirmeleri gözden geçirir.

Yerel iiSBE dokümanları gözden geçirir.

iiSBE HQ (Merkez) kalite kontrolü yapar.

Sertifika verilir.

Resmi bir sonuç elde etmek için belgelerin yerel iiSBE ve iiSBE HQ (Merkez) onayından geçmesi gerekmektedir.

Ağırlıklı bir puanlama sistemi kullanılmaktadır.
Alınabilecek sonuçlar:

-1  = Yetersiz
0  = Minimum Kabul edilebilir performans

+3  = İyi kullanım
+5  = En iyi kullanım

Green Star

Technical Working Group (TWG; Teknik Çalışma Grubu): TWG, Green Star puanlama sistemini yaratmak için çevresel ve endüstriyel uzmanlıklarını ortaya koyan Yeşil Bina Konseyi üyelerinden oluşan tamamen gönüllü bir gruptur.

Değerlendirme Jürisi

Değerlendirme uzmanları: Şu an  3693 sertifikalı uzman bulunmaktadır. Değerlendirme uzmanı Green Star Fakültesi tarafından 1000$-1350$’lık ücret karşılığı eğitilir.

Uygunluğun onaylanması

Projenin başvurması

Belgelerin teslim edilmesi, 1. tur

Değerlendirme, 1. tur

Değerlendirme sonuçları, 2. tur Belgelerin teslim edilmesi, 2. tur

Değerlendirme, 1. tur

Sonuç

Proje yalnızca Avusturalya’da ise değerlendirmeye alınır. Projenin değerlendirilmesi için karşılaması gereken önkoşullar şu konular altındadır: Mekan kullanımı, Mekansal farklılaşma, Binanın durumuyla ilgili gereklilikler, Sertifikanın verildiği zaman.
Eğer değerlendirme sonuçları projenin 45 veya üstü puan aldığını doğrularsa, proje GBCA tarafından Green Star Certified Rating (Green Star Sertifikası) almaya hak kazanır.

Ağırlıklı bir puanlama sistemi kullanılmaktadır.
45 puanın altındaki projeler sertifika alamazlar.
4 Star Green Star Sertifikası (45-59) ‘Best Practice’ olarak da adlandırılır
5 Star Green Star Sertifikası (60-74) ‘Australian Excellence’ olarak da adlandırılır

6 Star Green Star Sertifikası (75-100) ‘World Leadership’ olarak da adlandırılır

© Copyright 2015 Yesta Mimarlık. Her Hakkı Saklıdır.
Bu web sitesindeki içerik ve görseller hiçbir şekilde kullanılamaz.